Wat doen wij?

De stichting Duurzaam Olst-Wijhe ondersteunt gemeente en inwoners bij het realiseren van plannen op het gebied van duurzame ontwikkelingen: zie daarvoor ons Jaarplan SDOW. Daarbij werken we samen met andere organisaties zoals:

Olst in Transitie, Duurzaam Salland en Leader Salland, Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en Plaatselijke Belangen van alle kernen van de gemeente.

Onze aandachtsgebieden zijn:

Energie
Lokale wind- en zonne-energie, energieneutraal (ver)bouwen, buurtinitiatieven, bewustwording duurzame energie, kennisbevordering & advies voor ondernemers en particulieren.
Voedselvoorziening
Consumptie van duurzame & lokale/regionale producten, tegengaan van verspilling van voedsel, stimuleren van biologische winkels en markten, consumenten en producenten dichter bij elkaar brengen.
Mobiliteit
Delen van auto’s, elektrisch rijden & vervoer, stimuleren zuinig rijden.
Economie
Stimuleren van initiatieven op het gebied van circulaire economi.e
Milieu
Verminderen van afval, hergebruik & recycling, stimuleren en faciliteren kringloop winkels, repaircafé’s etc., verwijderen asbest, consuminderen.
Onderwijs
Leerlingen (en ouders) betrekken bij duurzame initiatieven zoals Dag van de Duurzaamheid (10/10), Earth Hour, bezoeken aan duurzame bedrijven, eigen voedsel leren verbouwen.