Wat is duurzaamheid?

De World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties definiëren duurzaamheid in het rapport ‘Our Common future’ als volgt:

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Kortom, duurzaam leven is leven met het oog op de toekomst. Want naast het feit dat we geld willen verdienen en van onze welvaart genieten, is het ook onze taak om goed voor mens en milieu te zorgen, zowel nu als voor de volgende generaties.

aandachtspunten:

  • verspilling van voedsel, grondstoffen en zoet water
  • afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden
  • (onnodig) gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen
  • luchtvervuiling en de vorming van broeikasgassen
  • uitbuiting en schending van mensenrechten